Home Verschiedenes

Video-Archiv

Ofschlossconcert 2018

Échange 2018 : Grevenmacher - Aubière (F)

Photos: Romain Asselborn, Marion Wams, Constantin Raducu,

Films: Constantin Raducu, Stephan Jeandey

Drums & Mallets Highlights 2018

Big Bang Highlights 2013/2014

Maxisonic Highlights 2013/2014

The Last Beat (13. Juli 2013 um 20.00 zu Maacher am Centre culturel)

Porte ouverte de 15. Juni 2013 LIVE

Drums and Mallets & Friends 23.03.2013

Adresse

Regionale Musikschule Grevenmacher
Postfach 5
L-6701 Grevenmacher
Tel: (+352) 75 93 23
Fax: (+352) 75 93 57
E-Mail: info@maacher-musekschoul.lu