Home Über uns Lehrer Holzbläser

Holzbläser Lehrer

Blockflöte / Flûte à bec

Eva Berg-Lehnen

Eva Berg-Lehnen

Querflöte / Flûte traversière

Lars Lebens

Lars Lebens

Monique Gillen-Asselborn

Monique Gillen-Asselborn

Oboe / Hautbois

Sylvie Spaus

Sylvie Spaus

Klarinette / Clarinette

Deborah Gautier Chevreux-Flon

Deborah Gautier Chevreux-Flon

Sandra Meysembourg

Sandra Meysembourg

Romain Asselborn

Romain Asselborn

Bassklarinette / Clarinette basse

Romain Asselborn

Romain Asselborn

Saxophon / Saxophone

Sylvie Spaus

Sylvie Spaus

Jean-Claude Devigne

Jean-Claude Devigne

Adresse

Regionale Musikschule Grevenmacher
Postfach 5
L-6701 Grevenmacher
Tel: (+352) 75 93 23
Fax: (+352) 75 93 57
E-Mail: info@maacher-musekschoul.lu