Frenn vun der Maacher Musekschoul

Frenn vun der Maacher Musekschoul a.s.b.l.

 

Dës asbl ass  den 1. Mee 2011 gegrënnt ginn, vun engem Grapp voll motivéiert Leit, déi d’Musekschoul vu Maacher wëllen ënnerstëtzen. Eis Ziler sinn: 

 • d’Interessi fir d’musikalesch Erzéiung ze erwächen,
 • d’Interessen vun der Maacher Musekschoul ze verteidegen,
 • e gudd Versteesdemech zwëschen alle Memberen vun der Schoulgemeinschaft (Enseignanten, Schüler an Elteren),
 • Manifestatiounen ze organiséieren (Auditiounen, Stagen, Concerten, asw.), an Zesummenaarbecht mat der Musekschoul,
 • verdéngschtvoll Schüler aus benodeelegte Familljen finanziell, materiell a moralesch ze ënnerstëtzen,
 • de Schüler aus benodeelegte Familljen den Zougang zur Musekschoul ze erméiglechen.

Wann Dir Loscht hutt, eis ze ënnerstëtzen, dann iwwerweist 10 € fir d’Memberskaart op den Kont vun de Frënn vun der Maacher Musekschoul asbl: IBAN LU73 0019 3555 5805 6000 (BIC: BCEELULL) mat der Mentioun „Memberskaart“. 

Den aktuellen Comité setzt sech zesummen aus:

 • Roger Thilgen, President
 • Nicole Thilgen, Sekretärin
 • Mario Berend, Tresorier
 • Linda Lamberty, Member
 • Christiane Urwald, Member
 • Claude Kries-Neyens, Member
 • Tanja Konsbruck, Member
 • Tessy Zigrand, Member
 • Marc Krier, Member
 • Patrick Frieden, Member
 • Matthias Lamberty, Member
 • Romain Asselborn, Member

Fir weider Informatiounen kënnt Dir eis uruffen um 75 82 78, eng mail schécken un frenn@maacher-musekschoul.lu, oder de Formular hei ënnedrunn ausfëllen.

E Formular fir eng Demande fir e Subside fir Aktivitéiten am Zesummenhang mat de musekaleschen Studien fann der hei:

Demande fir e Subside

Formular

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

Regionale Musikschule Grevenmacher
21, rue de Trèves
L-6793 Grevenmacher
Tel: (+352) 75 03 11 4200
E-Mail: info@maacher-musekschoul.lu