Home Events
So
Feb
2013
03

Generalversammlung 2013 der "Frenn vun der Maacher Musekschoul" asbl

10h30 // Kategorie : Verschiedenes
in der Buvette des Stadion "op Flohr"

Adresse

Regionale Musikschule Grevenmacher
Postfach 5
L-6701 Grevenmacher
Tel: (+352) 75 93 23
Fax: (+352) 75 93 57
E-Mail: info@maacher-musekschoul.lu