Home Events
So
Feb
2013
03

Generalversammlung 2013 der "Frenn vun der Maacher Musekschoul" asbl

10h30 // Kategorie : Verschiedenes
in der Buvette des Stadion "op Flohr"

Adresse

Regionale Musikschule Grevenmacher
21, rue de Trèves
L-6793 Grevenmacher
Tel: (+352) 75 03 11 4200
E-Mail: info@maacher-musekschoul.lu