Home Events
So
Okt
2009
25

Concert an der Kraizkapell zu Greiwemaacher

16:00 // Kategorie : Konzert
Concert vum Léierpersonal aus der Maacher Musekschoul

Streichsextett

Myriam Malden, Elisabeth Bauer, Corinne Gerend,  Karen O'Brien (Violine),  
Joanna Madry  (Bratsche), Valérie Mélinon (Violoncello)

Adresse

Regionale Musikschule Grevenmacher
Postfach 5
L-6701 Grevenmacher
Tel: (+352) 75 93 23
Fax: (+352) 75 93 57
E-Mail: info@maacher-musekschoul.lu