Home Events
So
Okt
2009
25

Concert an der Kraizkapell zu Greiwemaacher

16:00 // Kategorie : Konzert
Concert vum Léierpersonal aus der Maacher Musekschoul

Streichsextett

Myriam Malden, Elisabeth Bauer, Corinne Gerend,  Karen O'Brien (Violine),  
Joanna Madry  (Bratsche), Valérie Mélinon (Violoncello)

Adresse

Regionale Musikschule Grevenmacher
21, rue de Trèves
L-6793 Grevenmacher
Tel: (+352) 75 03 11 4200
E-Mail: info@maacher-musekschoul.lu